BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.


BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Dane teleadresowe:

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
02-801 Warszawa
ul. Puławska 405
tel.: (48) (22) 544-14-00, 544-14-01, 544-14-70
faks: (48) (22) 544-14-51, 544-14-74
www.fiatubezpieczenia.pl

Ubezpieczyciel o sobie:

Kapitał akcyjny spółki wynosi 26 013 700,00 zł. i jest w pełni opłacony. Jedynym akcjonariuszem jest austriacka grupa ubezpieczeniowo-bankowa Vienna Insurance Group. Vienna Insurance Group należy do czołowych ubezpieczycieli na rynku austriackim.

Spółka oferuje klientom indywidualnym ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie posagowe dla dzieci, ubezpieczenie z rentą kapitałową, ubezpieczenie terminowe, ubezpieczenie z malejącą sumą ubezpieczenia  oraz ubezpieczenie terminowe na życie z opcjami dodatkowymi (śmierć na skutek NW, wystąpienie poważnego zachorowania, pobyt w szpitalu, trwałe lub częściowe inwalidztwo), oferowane głównie jako gotowe pakiety MEDICASCO i SUPER ŻYCIE.

>>> POWRÓT
do zestawienia krajowych zakładów ubezpieczeń na życie

Oceń ten artykuł: