Axa France Vie


Axa France Vie

Notyfikowane w Polsce zakłady ubezpieczeń państw członkowskich UE i Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA)

Axa France Vie, Francja
Adres siedziby:
Tour Axa-1, place des Saisons
92083 Paris
La Defense Cedex
Zakres działania: grupy I, III, VI, VII, VIII.
Organ nadzoru: Commission de Contrôle des Assurances
Data notyfikacji: 5 grudnia 2005 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce

Oceń ten artykuł: