Amplico Life: nowe fundusze dostępne w ramach produktu Superkapitał


Amplico Life: nowe fundusze dostępne w ramach produktu Superkapitał

[24.11.2007] Od listopada br. Amplico Life S.A. rozszerzyło liczbę programów inwestycyjnych (ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych) dostępnych w ramach sztandarowego produktu Superkapitał o 8 nowych. Teraz klienci mogą wybrać swoją strategię inwestycyjną spośród 11 funduszy krajowych i zagranicznych charakteryzujących się różnym stopniem ryzyka.

Superkapitał to ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, oferujące zróżnicowane możliwości inwestowania w fundusze lokujące środki zarówno w kraju, jak i zagranicą. Superkapitał to produkt, w którym do wypracowanego zysku Towarzystwo dopłaca 20% premii.

Obecnie dostępne fundusze:

1. Fundusz Stabilny,
2. Fundusz Zrównoważonego Wzrostu,
3. Fundusz Dynamiczny,
4. AFK Rynku Pieniężnego (typ jednostki B),
5. AFK Zrównoważony Nowa Europa (typ jednostki B),
6. AFK Akcji (typ jednostki B),
7. AFK Obligacji Światowych (typ jednostki B),
8. AFK Zrównoważony Światowy (typ jednostki B),
9. AFK Zrównoważony Azjatycki (typ jednostki B),
10. AFK Akcji Rynków Wschodzących (typ jednostki B),
11. AFK Akcji Chińskich i Azjatyckich (typ jednostki B).

>>> POWRÓT
do strony dotyczącej Aegon

Oceń ten artykuł: