W pierwszej połowie 2020 roku wydano niemal 32 tys. zezwoleń na pracę dla Azjatów, o 6% mniej niż w analogicznym okresie

Pracodawca, który zamierza zatrudnić cudzoziemca zobowiązany jest do wystąpienia z wnioskiem o wydanie dla potencjalnego pracownika zezwolenia na pracę. Ustawa