Klub sportowy zawierał z zawodnikami kontrakty, umowy zlecenia na zawodowe uprawianie sportu. Stał na stanowisku, że przychody osiągane z tego