30 marca 2022 roku Sąd Najwyższy oddalił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego, który podniósł rażące naruszenie prawa materialnego przez sąd rejonowy