W środę 19 czerwca 2019 r., w Dzienniku Ustaw obwieszczono rozporządzenie, mocą którego rząd wprowadził zmiany dotyczące ograniczenia ruchu ciężkich