Ogólnokrajowe ograniczenia w ruchu TiR-ów i innych ciężkich pojazdów w okresie wakacji

W środę 19 czerwca 2019 r., w Dzienniku Ustaw obwieszczono rozporządzenie, mocą którego rząd wprowadził zmiany dotyczące ograniczenia ruchu ciężkich pojazdów na drogach.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. 2019, poz. 1152) dokonuje zmiany w zakresie okresowego ograniczenia oraz zakazie ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, w okresie wakacji szkolnych. Nowe przepisy, które w praktyce zaczęły obowiązywać w piątek 21 czerwca, ustanawiają, że ww. zakaz obowiązuje w okresie od najbliższego piątku po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych albo w piątek, w który kończą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, od godziny 18.00 do godziny 22.00 w piątek, od g. 8.00 do g. 14.00 w sobotę, i od g. 8.00 do g. 22.00 w niedzielę.

Przed zmianą przepisów, związane z nadejściem szkolnych wakacji ograniczenia obowiązywały sztywno, bo w okresie od najbliższego piątku po dniu 18 czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach.

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: