W poniedziałek 7 stycznia 2019 r. ukazał się Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne. Przewiduje on wprowadzenie dodatkowych