Miniony rok na rynku pracy był trudny do jednoznacznej oceny. Z jednej strony dość znacząco spadły niektóre wskaźniki, takie jak

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2020. Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o

Z roku na rok w Polsce zwiększa się odsetek pracowników przekonanych o swoich wysokich kwalifikacjach zawodowych – tak wynika z

Z najnowszego świątecznego raportu Deloitte wynika, że Polacy w tym roku na święta wydadzą ok. 1,3 tys. zł. To oznacza, że