Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w październiku 2021 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 2,3% wyższa

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego we wrześniu.Sprzedaż okazała się o 9,9% wyższa niż w sierpniu i

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w lipcu 2021 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 3,9% niższa

-Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w czerwcu 2021 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 4,0% wyższa