Rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy o podatku od osób prawnych, ustawy o wymianie informacji z innymi państwami oraz niektórych innych