Zwiększenie efektywności przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, określenie zasad wymiany informacji w tej kwestii oraz dostosowanie przepisów do wymogów