Nowa ustawa o SN wprowadziła możliwość złożenia skargi nadzwyczajnej od wyroku sądu powszechnego lub wojskowego, które kończy postępowanie w sprawie.