Jedna z sióstr, w zamian za przeniesienie nabytego w drodze spadku udziału we własności mieszkania na drugą siostrę, otrzymała od