W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze

W pierwszej połowie 2020 roku polskie sądy ogłosiły upadłość wobec 286 firm. Prawie 74% z nich w momencie ogłoszenia wyroku

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poinformowało we wtorek 15 października o podpisaniu przez Prezydenta nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, której nowe