W środę 4 marca 2020 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w pierwszej odsłonie wieloetapowego sporu kompetencyjnego w zakresie możliwości podważania

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu nadanym nowelizacją z 2003 r.), w