Międzynarodowe korporacje chcą polskich pracowników. Według najnowszych danych ABSL w ciągu dwunastu miesięcy liczba osób pracujących w sektorze nowoczesnych usług

Przepisy Kodeksu cywilnego dopuszczają możliwość zawierania umów w dowolnej formie, między innymi: ustnej, pisemnej, elektronicznej czy za pośrednictwem faksu.