Rząd przyjął 25 maja 2020 r. projekt zmian w ustawie o finansach publicznych, które rozciągną warunki stosowania instytucji klauzuli wyjścia