Rozporządzenie spadkiem przez spadkobiercę, dokonane na rzecz nawet osoby należącej do kręgu spadkobierców ustawowych jest nieważne, jeśli poczęte w chwili

3 lipca 2019 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał kolejną interpretację potwierdzającą, że w świetle obowiązujących od 1 stycznia 2019

W momencie śmierci właściciela nieruchomości, na osobach posiadających interes prawny ciąży przeprowadzenie odpowiedniego postępowania spadkowego. W jego toku ustanowieni zostaną