W poniedziałek 9 sierpnia do legislacji trafił projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru wojskowego