Około 87% z 540 miliardów dolarów całkowitego rocznego wsparcia rządowego udzielanego na całym świecie producentom rolnym obejmuje środki, które zniekształcają

Dla rynków towarowych nowy kwartał rozpoczął się problematycznie: przez cały ubiegły tydzień wszystkie sektory z wyjątkiem metali szlachetnych traciły na

Prawie 1,1 mln złotych – tyle warte są grunty przeciętnego gospodarstwa rolnego w województwie warmińsko-mazurskim. Powód? Gospodarstwa są tam duże,

Jak podaje rolniczy OPZZ, nagły brak pracowników z Ukrainy spowoduje załamanie wielu branż w naszej gospodarce i może zagrozić bezpieczeństwu