Do końca 2015 r. spółki i inne podmioty wpisane do rejestrów innych niż Krajowy Rejestr Sądowy, miały obowiązek przerejestrowania się