Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o przeforsowaniu w Sejmie rewolucyjnych zmian w ustawie o informatyzacji. Mają one umożliwić administracji prostszy telefoniczny i

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało we wtorek 21 maja 2019 r., o pracach legislacyjnych dla stworzenia Rejestru Danych Kontaktowych. Pozyskiwane przez RDK