Rada Ministrów poinformowała w środę 23 czerwca o przyjęciu projektu zmian w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami

Rząd przyjął 8 czerwca założenia do projektu budżetu państwa na 2022 rok. Rada Ministrów przewiduje wzrost PKB o 4,3 proc.

W poniedziałek 28 września 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2021 rok. Przewiduje on 82,3 mld zł

W piątek 25 września 2020 r., na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie