Trybunał Konstytucyjny 30 października 2019 r. wydał orzeczenie ws. konstytucyjności przepisu Kodeksu postępowania administracyjnego, warunkującego zachowanie terminu do wykonania określonej