Sejm uchwalił ustawę o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jego zadaniem będzie stanie na straży praw i interesów przedsiębiorców.

W pierwszej połowie roku weszło w życie pięć ustaw dotyczących działalności gospodarczej, składających się na tak zwaną Konstytucję Biznesu. Ich

30 kwietnia 2018 r. weszło Prawo przedsiębiorców, które reguluje kwestie związane z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej.