Warszawa, 18 stycznia 2021 r. – Coraz więcej Polaków przyznaje, że pracodawcy nie płacą im należnych świadczeń za przepracowane nadgodziny.

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu grudnia 2020. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1046,4 tys. osób

Warszawa, 22 stycznia 2021 r. – Jak wynika z badania „Workforce View 2020” przeprowadzonego przez firmę ADP, globalnego lidera usług kadrowo-płacowych,

Pracownicy z Ukrainy wracają do Polski do pracy. Głównie, bo aż w 3 na 4 przypadkach są to młode osoby