Pracodawcy nie trafiają w potrzeby pracowników, którzy mają zbyt mało czasu na wdrożenie się w nowym miejscu pracy. Onboarding ponad

Wieloośrodkowe badanie przeprowadzone w krajach Europy, Ameryki Północnej i Australii wykazało, że inwestycja 1 EUR w ochronę zdrowia pracujących zwraca

Choć w wyniku pandemii pracodawcy likwidują wiele benefitów pozapłacowych, to w przypadku grupowych ubezpieczeń zdrowotnych raczej decydują się na modyfikację

W końcu III kwartału 2019 roku liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 148,6 tys., co oznacza spadek o 2,1% w porównaniu