Dziś uruchamiamy siódmy koszyk tematyczny akcji koncentrujący się na akcjach spółek z branży turystycznej. Ten segment rynku akcji jest słabo

Aż trzy godziny zajmuje przeciętnie pracownikami zorganizowanie każdego wyjazdu służbowego. Dla polskich firm oznacza to straty czasu, dla podróżujących -

Ponad połowa polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw organizuje podróże służbowe. Najwięcej czasu w delegacji spędzają reprezentanci firm handlowych. To