Czy ekscytacja akcjami spółek z branży turystycznej jest nadmierna?


Dziś uruchamiamy siódmy koszyk tematyczny akcji koncentrujący się na akcjach spółek z branży turystycznej. Ten segment rynku akcji jest słabo monitorowany ze względu na nienajlepszą strukturę indeksów akcji i ETF. Koszyk turystyczny Saxo będzie znacznie szerzej zakrojony, obejmując wiele różnych branż związanych z turystyką, a także bardziej zdywersyfikowany pod względem geograficznym. Umożliwi on klientom i naszemu zespołowi monitorowanie dyskontowania przez rynek ponownego otwarcia sektora i wznowienia działalności turystycznej.

Szersza perspektywa dotycząca podróżowania

Jeżeli przyjrzymy się obecnym indeksom akcji spółek z branży turystycznej oraz dostępnym ETF, zobaczymy, że segment ten nie był szczególnie popularny. Głównym indeksem jest STOXX 600 Travel & Leisure, jednak jest on dość wąski i obejmuje również akcje spółek z branży gier. Nasz koszyk zawiera akcje 40 spółek (zob. poniżej) z całego łańcucha wartości, od producentów samolotów pasażerskich, poprzez platformy do rezerwowania pobytów, sieci hoteli, oprogramowanie dla podróżujących, linie lotnicze, organizatorów rejsów wycieczkowych, po lotniska i ośrodki turystyczne, notowane na giełdach z całego świata. Koszyk turystyczny zaprojektowany jest tak, aby umożliwić wykorzystanie wzrostu działalności podróżniczej zarówno w segmencie czysto turystycznym, jak i biznesowym.

1

Wartość rynkowa koszyka wynosi 1,05 bln USD, z czego większość generują Boeing, Airbnb, Booking, Airbus i Marriott International. Jak widać w tabeli, spółki z tej branży odnotowały dramatyczny spadek przychodów (52%), a w przypadku wielu z nich marże EBITDA przyjmują wartości ujemne. W ciągu najbliższych 1-2 lat przychody istotnie pójdą w górę, w miarę jak świat ponownie zacznie podróżować. Interesujące jest również, że większość akcji w tej branży wycenianych jest obecnie powyżej cen docelowych (CD) przyjętych przez analityków.

Segment o najlepszych wynikach w ujęciu rok do dnia

W tym roku akcje spółek z branży turystycznej osiągają bardzo dobre wyniki, a koszyk tematyczny tych akcji zyskał 21,3%, pokonując nawet nasz koszyk surowcowy, który idzie w górę w związku z reflacją. Naturalnie, akcje spółek z branży turystycznej zyskują w związku z założeniem, że w nadchodzącym roku pewne segmenty rynku akcji odnotują dobre wyniki w efekcie szczepień i związanego z tym otwierania gospodarek oraz wzrostu turystyki.

2

Jak widać na wykresie cen w ujęciu długoterminowym, koszyk akcji z tej branży w szybkim tempie zbliża się do najwyższych poziomów od końca 2015 r., co wskazuje na wysokie oczekiwania dotyczące rentowności. We wstępnej fazie najprawdopodobniej nastąpi wzrost podróży krótko- i średniodystansowych, a wyjazdy w dalsze rejony będą rosnąć w wolniejszym tempie, przy czym jeszcze nie wiemy do końca, w jakim stopniu zmieniło się zachowanie konsumentów i firm w odniesieniu do podróżowania. Wiele spółek uwzględnionych w naszym koszyku wycenianych jest przy wysokich mnożnikach na dwa następne lata, zwiększyły też dług bilansowy, aby utrzymać aktywa i działalność na niezmienionym poziomie. Dalszy wzrost cen z obecnych poziomów sugerowałby, że inwestorzy zakładają, że spółki z branży turystycznej będą w stanie narzucać wyższe ceny w okresie normalizacji ze względu na nadmiarowy popyt i ograniczenia podaży w wyniku upadłości itp.

Podobnie jak w przypadku wszystkich naszych koszyków tematycznych, należy zwrócić uwagę, że koszyk nie odzwierciedla rekomendacji inwestycyjnych, a dobór spółek nie opiera się na naszych przewidywaniach co do optymalnych wyników, a na cechach zapewniających najlepszy profil ekspozycji w ramach danego obszaru tematycznego. Ogólny zwrot z koszyka akcji spółek z branży turystycznej w ujęciu historycznym nie jest ponadto wskaźnikiem przyszłych wyników.

Ryzyko

Największe ryzyko dla tego koszyka wiąże się z dalszymi opóźnieniami szczepień, w tym z kolejnymi złymi wiadomościami dotyczącymi szczepionki AstraZeneca, ponieważ mogłoby to opóźnić rozpoczęcie sezonu wakacyjnego, a nawet mu zagrozić. Wyceny wielu spółek z branży turystycznej są ponadto historycznie wysokie, co mogłoby negatywnie wpłynąć na przyszły zwrot z inwestycji, jeżeli rentowność przekroczy poziomy sprzed pandemii. W nadchodzących latach najważniejsze będzie to, w jakim stopniu trwale zmieni się zachowanie konsumentów w odniesieniu do podróży biznesowych. Wiele firm dostrzegło, ile można zaoszczędzić ograniczając podróże służbowe, dlatego pytanie brzmi: czy podróże biznesowe powrócą, a jeśli tak, to jak szybko?

Źródło: Peter Garnry, dyrektor ds. strategii rynków akcji w Saxo Banku

 

 

Oceń ten artykuł: