Do 31 marca 2019 r. pozostał czas na złożenie sprawozdań finansowych za 2018 rok. Jak poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji, sprawozdania składane

Popularność e-podpisu rośnie w szybkim tempie. Jednocześnie obserwuje się stopniowe rozszerzanie się zakresu możliwości jego zastosowania. Podpis elektroniczny jest używany