Podpis elektroniczny z coraz większym potencjałem

Podpis elektroniczny z coraz większym potencjałem

Popularność e-podpisu rośnie w szybkim tempie. Jednocześnie obserwuje się stopniowe rozszerzanie się zakresu możliwości jego zastosowania. Podpis elektroniczny jest używany już nie tylko w zatwierdzaniu umów z podmiotami świadczącymi usługi telekomunikacyjne, bankowe, ale także użyteczności publicznej.

Podpis elektroniczny to ciąg danych dołączanych do dokumentu, który pozwala ustalić czy treść dokumentów nie uległa zmianie oraz na podstawie dodatkowych danych ustalić, kto jest autorem danego dokumentu.

E-podpis coraz częściej stosowany

W ostatnim czasie e-podpis staje się coraz bardziej kluczowym instrumentem w relacjach biznesowych oraz kontaktach firm z jednostkami administracyjnymi. W oparciu o swoją e-tożsamość użytkownicy chcieliby logować się na różnego rodzaju platformy, autoryzować dyspozycje i oświadczenia oraz dokonywać rejestracji w serwisach.

Odpowiednim przykładem obrazującym skalę wpływu podpisu elektronicznego na życie Polaków jest fakt, że jego posiadanie stało się w kilku obszarach nie tylko kwestią wyboru, ale niezbędnym wymogiem. O ile jeszcze kilka lat temu e-podpis stanowił raczej usprawnienie technologiczne, wybiórczo używane przez przedsiębiorców, o tyle dziś jest on obowiązkowy, np. przy składaniu rozliczeń ZUS dla firm zatrudniających powyżej 5 osób. Od 1 stycznia 2018 r. płatnicy VAT są zobowiązani do przesyłania ewidencjonującego podatek Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Obszary, w których można wykorzystać tę formę autoryzacji nie kończą się oczywiście w tym miejscu. Podpis elektroniczny jest również stosowany na przykład przy wnioskach on-line o dofinansowanie wyprawki uczniowskiej, które rodzice dzieci w wieku szkolnym mogą składać od lipca tego roku.

Konsumenci mają świadomość wielopłaszczyznowego zastosowania e-podpisu. Wiele osób chciałoby w ten sposób zawierać umowy z podmiotami reprezentującymi bardzo różnorodne obszary. Warto zwrócić uwagę, jak bardzo kluczowe są to dziedziny życia. Telekomunikacja, opłaty za media, ubezpieczenia, leczenie – w dzisiejszych czasach to przecież podstawowe potrzeby każdego z nas. E-podpis jest po prostu znacznie wygodniejszą formą autoryzacji. Pod względem skutków prawnych kwalifikowany podpis elektroniczny jest równoważny podpisowi własnoręcznemu i jednocześnie poświadcza tożsamość jego właściciela, którym może być jedynie osoba fizyczna.

Jak zdobyć zestaw do e-podpisu?

Można go nabyć w firmie świadczącej usługi zaufania w zakresie wydawania kwalifikowanych certyfikatów (adresy kilkuset placówek we wszystkich regionach kraju dostępne są na stronie www.elektronicznypodpis.pl). Co ważne, po upływie terminu ważności, odnowienia certyfikatu można dokonać online – bez wychodzenia z domu.

W tej chwili szacuje się, że w Polsce wydano już 1,3 miliona kwalifikowanych certyfikatów. Z tego 400 tys. jest w pełni aktywnych. Prognozy przewidują, że rynek kwalifikowanych certyfikatów będzie się zwiększać średnio o około 10 proc. rocznie. Do wzrostu popularności produktu może przyczynić się jego przeniesienie do chmury, nad czym KIR prowadzi obecnie intensywne prace. E-podpis w wersji cloud pozwoli m.in. na autoryzację dokumentów przy pomocy każdego urządzenia połączonego z Internetem.

Źródło: Elżbieta Włodarczyk, dyrektor Linii biznesowej podpis elektroniczny w KIR

Oceń ten artykuł: