16 stycznia 2019 r. został skierowany do I czytania w Sejmie „Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania