W związku z wprowadzonymi zmianami, od 1 grudnia obowiązują nowe, zmodyfikowane wersje formularzy deklaracji PIT-11 i PIT-11A/40A do przesyłania drogą

Spółka akcyjna oddelegowała członka rady nadzorczej do pełnienie obowiązków członka zarządu tej spółki. Wystąpiła do organu podatkowego z pytaniem, czy