Firma udostępnia swoim pracownikom miejsca parkingowe. W związku z tym powzięła wątpliwość, czy po stronie pracowników powstaje z tego tytułu