Przekazanie przedsiębiorstwa w drodze darowizny między osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej korzysta ze zwolnienia w podatku od spadków i