Podatek od sprzedaży detalicznej zwany także handlowym został wprowadzony do polskiego porządku prawnego 1 września 2016 r. ustawą z dnia