Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla