Brak elementu nabycia skutkującego przysporzeniem majątku wspólników sprawia, że pozbawiona ich czynność nie będzie stanowić przedmiotu opodatkowania podatkiem od spadków