Obniżka stawki podatku dochodowego od osób prawnych, zmiany w kwestii amortyzowania samochodów osobowych w działalności gospodarczej, preferencyjne opodatkowanie dochodów dotyczących