W piątek 25 stycznia 2019 r. ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw,