Wieloośrodkowe badanie przeprowadzone w krajach Europy, Ameryki Północnej i Australii wykazało, że inwestycja 1 EUR w ochronę zdrowia pracujących zwraca

Pandemia zdominowała ochronę zdrowia pracowników w tym roku.Pracodawcy szukali przede wszystkim dodatkowej ochrony przed chorobami zakaźnymi, pomocy psychologicznej oraz

Część pracodawców, szukając oszczędności, zamiast premii oferuje dodatkowe benefity pozapłacowe.Dodatki do pensji, jak grupowe ubezpieczenia, są mniejszym kosztem niż

Narracja restartu globalnej gospodarki napędza rajd ryzykownych aktywów i przyćmiewa średnioterminowe czynniki ryzyka. Pęd ku wymazaniu marcowego załamania jest silny