Po wzroście rentowności krajowych dziesięciolatek o 1,8 pkt proc. od stycznia do listopada, nareszcie rysują się szansę na korektę i

Rentowność naszych dziesięciolatek wzrosła do poziomu najwyższego od dwóch lat, a część zarządzających narzeka na fatalną komunikację i utratę wiarygodności

Od początku sierpnia uplasowano tylko kilkanaście emisji obligacji, a niemal całość pieniędzy popłynęła do leasingodawców i faktorów, w większości kontrolowanych

Pomimo rosnącej w zastraszającym tempie liczby niewypłacalności firm, warszawski rynek korporacyjnego długu daleki jest od realizacji czarnych scenariuszy. Większość problemów