Trybunał Konstytucyjny 5 listopada 2019 r. rozpoznał pytanie przekazane mu przez Izbę Cywilną Sądu Najwyższego. Zgodnie z treścią art. 79