W czwartek 21 października Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikował projekt rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur. Nowy akt prawny