Przedsiębiorca, który przeprowadził się do innej miejscowości i tam wynajął mieszkanie, celem świadczenia swoich usług na rzecz kontrahenta, może zaliczyć

„Wydatki na kształcenie nie mogą być również uznane za ponoszone w celu uzyskania (zwiększenia) przychodów skoro ich poniesienie następuje w