Przedsiębiorca zakupił i zaadoptował kontener morski na domek letniskowy. Postawił go na bloczkach betonowych, stąd można go było w każdej

Według danych Międzynarodowego Forum Transportu do 2050 roku zapotrzebowanie na przewóz towarów na poziomie globalnym może wzrosnąć nawet trzykrotnie. Wydaje się