Ponad połowa pań zajmujących w organizacjach wyższe stanowiska posiada przynajmniej jedno dziecko i potwierdza, że macierzyństwo nie przeszkadza w rozwoju

Tylko 44% kobiet i aż 78% mężczyzn zgadza się z twierdzeniem, że pracownicy o podobnych kwalifikacjach mają równe szanse na