Wspólnicy część generowanych przez spółkę zysków, zamiast wypłacać sobie, przekazywali na kapitał zapasowy spółki. Po latach jeden ze wspólników postanowił